img-engineering-one-world-trade-center-facade

طراحی سازه

طراحی سازه یک تحقیق روش مند محاسباتی برای بدست آوردن مشخصات اقتصادی یک سازه یا عضوی از سازه است تا بار ایمنی پیش بینی شده را به راحتی و کمترین خطر احتمالی حمل کند. با استفاده از طراحی سازه می توان اندازه مقاطع، درجه و تقویت مورد نیاز اعضای سازه را چنان مشخص کرد تا در برابر نیروهای داخلی محاسبه شده از تجزیه و تحلیل سازه مقاومت کند.

طراحی سازه بخشی از مهندسی سازه است که زیر مجموعه مهندسی عمران است. مهندسان سازه به منظور اطمینان از اجرای صحیح سازه، به طراحی دقیق عناصر سازه و همچنین نظارت در هنگام ساخت اشراف کامل دارند.

 

اهداف طراحی سازه

– طراحی ساختاری که قادر به مقاومت در برابر همه بارهای اعمال شده بدون خرابی در طول عمر خود باشد.

– طراحی ابعاد و مقاطع اقتصادی و مقرون به صرفه برای کارفرما

– بررسی مقاومت ، پایداری و استحکام سازه ها

– اطمینان از ایمنی سازه در برابر زلزله

دریافت مشاوره رایگان:

تلفن: ۵۲۳۳۳۶۶۴ (۰۱۱) – ۹۹۷۸ ۳۹۴ ۰۹۱۱

ایمیل: support@pooyamemar.com